Berettiget

Lydteknikeren Nicolai Hjelm har nådd et personlig nullpunkt, og forsøker å komme i gang igjen. Han søker sammenheng og mening, men møter mange urovekkende spørsmål. Sentralt i handlingen står et kulturaktivitetshus, dets merkelige brukere, et mystisk dødsfall og lyd og alt det kan brukes til.