Test på et dikt

Jeg er bare et middel
et åsted for markedet
Og denne veksten
denne veksten …